Hem

Välkommen till Alingsås manskörs webbplats!

Under årens lopp har vi glatt många med vår sång – inte minst oss själva. Vi sjunger en blandad repertoar med profan och sakral musik. Vi strävar efter att föra den svenska manskörstraditionen vidare och att förutom förnyelse av repertoaren också värna om vår historiska sångskatt.

INSTÄLLT Vi övar varje onsdagskväll kl 19 i Nolhagaskolans musikrum.  Välkommen att prova på att sjunga med oss!