Körfakta

Körfakta
Alingsås Manskör uppstod ur Götiska förbundets manskör 1936. Kören fyllde alltså 80 år 2016. Kören har idag ca 40 medlemmar.

Under årens lopp har vi glatt många med vår sång – inte minst oss själva. Vi sjunger en blandad repertoar med profan och sakral musik. Vi strävar efter att föra den svenska manskörstraditionen vidare och att förutom förnyelse av repertoaren också värna om vår historiska sångskatt.

Kören framträder ca 10 gånger per år i de mest skiftande sammanhang. Vi tillhör Sveriges Körförbund och Västergötlands Sångarförbund.

Dirigenter

Körens förste dirigent av en av dåtidens främsta kompositör, arrangör och dirigent, Torsten Rantzén. Eftersom han verkade i Västsverige blev han inte lika omtalad och beundrad som sin samtida östsvenske motsvarighet Hugo Alfvén.
Torsten Rantzén var dirigent till 1954.

Under ca två decennier var sedan musikdirektör Åke Aronsson körens dirigent och eftersträddes 1976 av musikdirektören Lisbeth Fransson. Lisbeth Fransson var under en period också 1:ste dirigent för Svenska Sångarförbundet, en sammanslutning av manskörer som haft Hugo Alfvén och Einar Ralf som musikledare. Lisbeth Fransson var körens dirigent under 31 år.

Under hösten 2007 t.o.m 2008 var Veronica Wåhlberg körens dirigent.

Körens nuvarande dirigent sedan hösten 2009 är Martina Gidstedt. Det hon tillfört kören är förnyad repertoar blandad med traditionell manskörssång som blivit en framgång vid körens framträdanden.  Martina Gidstedt är utbildad musiklärare  vid Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet, specialiserad inom körledning och instrumentalmetodik. Hon arbetar som musiklärare  i Alingsås. Martina Gidstedt är född och uppvuxen i Larv och bor idag tillsammans med man och tre barn i Alingsås.

Ordföranden

Till ordförande 1936 valdes Olof Brunzell. Han verkade som sådan
fram till 1970 då han efterträddes av Gunnar Ohlsson.
Konstellationen Fransson/Ohlsson kom att stå för mycket nyskapande
arrangemang för Alingsås Manskör.  Evenemangen ”Fri Entré” och Musikens dagar är några exempel.
Gunnar Ohlsson etablerade också kontakten med vänorten Karis Manskör i Finland,  ett ömsesidigt utbyte som alltjämt består. Denna kör heter numera Raseborgsmanskör. Lisbeth Fransson var på sångarfest 1989 i det då icke fria Estland och
genom henne uppstod kontakten med Viljandis Manskör, Sakala med ömsesidigt utbyte som följd.
Kören har även haft utbyte med Orpheus manskör i Grimsby i England där kören varit vid tre tillfällen.

Bertil Schmidt efterträdde Gunnar Ohlsson som ordförande 1990 och lämnade år 2000 över till Bo Norling, som i sin tur efterträddes av Hans Zakrisson år 2014.

2021 tog Benny Brockmark över ordförandeklubban efter Hans Zakrisson.