Styrelse

STYRELSEN

ORDFÖRANDE                 BENNY BROCKMARK                    073-6633432

VICE ORDFÖRANDE:      BO NORLING                              0708-775337

KASSÖR:                             ARNE MALBERT                      0708-682510

SEKRETERARE:              JAN ARHUSIANDER                    0708-404532

VICE SEKRETERARE:    TOMMY BLOM                         0761-859955

DIRIGENT:                        MARTINA GIDSTEDT                0702-347653

LEDAMOT.                        HÅKAN OLSSON                      0768-793459

LEDAMOT:                      ANDERS WESTIN                      0707-252026