Styrelse

ORDFÖRANDE:                 BENNY BROCKMARK

VICE ORDFÖRANDE:      BO NORLING

KASSÖR:                           LEIF ÅKERBLAD

SEKRETERARE:              JAN ARHUSIANDER

VICE SEKRETERARE:    TOMMY BLOM

DIRIGENT:                        MARTINA GIDSTEDT

LEDAMOT.                        HÅKAN OLSSON

LEDAMOT:                        L-P FORSBERG